KATILIMCI ÜYELİK BAŞVURU FORMU

Katılımcı üyelik nedir?

Otomotiv firmalarına orijinal parça üreten yan sanayiciler, otomotiv satış sonrası pazarındaki orijinal ve/veya eşdeğer yedek parça üreticileri ve bu ürünleri ve hizmetleri otomotiv satış sonrası pazarında satan, pazarlayan, dağıtan, servislerde ve tamirhanelerde kullanan tüzel kişiler dışında kalan ancak Derneğin amaç ve hizmet konularına yönelik etkinliklerine katkıda bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Derneğe ancak Katılımcı Üye olabilirler. Katılımcı üyeliğe kabul, söz konusu aday firmanın derneğe yapacağı potansiyel katkılar dikkate alınarak dernek Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile vereceği karar neticesinde gerçekleşir. Bu tür üyeler Genel Kurul’a katılabilirler ancak oy kullanma, seçme ve seçilme hakları yoktur. Katılımcı Üye olmak isteyen firmaların derneğe yapacağı bağış miktarı 105.000 TL’den az olamaz. Katılımcı Üyelerin üyelik süresi Yönetim Kurulunun aldığı karar uyarınca 2 yıldır. 2 yıllık süre sonunda üyeliğin devamı ve sona ermesi konusunda Yönetim Kurulu karar verir.

Katılımcı Üyeliğin sağladığı avantajlar;

 • OSS etkinliklerinde sponsor önceliği imkanı,
 • OSS Çalışma Gruplarına katılabilme imkanı,
 • OSS & Automechanika iş birliği kapsamındaki indirimlerden faydalanabilme imkanı,
 • OSS’nin çıkartmış olduğu gazete ve dergi ek’lerinde üyeler ile aynı haklara sahip olarak ilan verebilme imkanı,
 • Web sitesinde ‘’Katılımcı Üyeler’’ adı altında daimi olarak firma bilgilerinin yayınlanması,
 • Basılı evraklarda Katılımcı Üyelerin logolarına yer verilmesi (broşür, vb.),
 • OSS’nin üyelere göndermiş olduğu duyurulara dahil olma imkanı (mailing),
 • OSS’nin ortak satın alma projeleri ve yapmış olduğu iş birliklerinden (Opet yakıt anlaşması, Automechanika Istanbul Fuarı, Aftermarket Konferansı vs.) yararlanabilme imkanı
 • OSS’nin organize ettiği etkinliklere katılabilme hakkı ile ‘’Network’’ imkanı sağlanması , Katılımcı Üyeliğin sağladığı başlıca avantajlardandır.

 

OSS Derneği Katılımcı üyelik süreci;

İnternet üzerinden dolduracağınız ön başvuru formunun sisteme düşmesi sonrası tarafınıza aşağıdaki bilgileri içeren mail ve başvuru formunuzun kopyası iletilecektir.

 • Başvuru formu, firma kaşeniz ve yetkili imzaları ile taratılarak info@oss.org.tr mail adresine gönderilecektir.
 • İlgili formların asılları dernek merkezi olan, Barbaros Mah. Halk Cad. Palladium Ofis ve Rezidans Binası 8/A Kat:2 Ataşehir İSTANBUL adresine gönderilecektir.
 • Başvurunuz Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilecektir.
 • Olumlu ya da olumsuz Yönetim Kurulu kararı tarafınıza bildirilecektir.
 • Min. 105.000TL’lik bağışın dernek hesabına yatırıldığı tarih itibariyle üyelik aktif olacaktır.

Dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Firma imzaları, İmza sirkülerinde belirtilen yetkililerce imzalanmalıdır.
 • Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Odası Faaliyet Belgesi , İmza Sirküleri sisteme yüklenmelidir.
Genel Bilgiler
Şirket Ünvanı: {{ NewMember.Name }}
Websitesi: {{ NewMember.Website || "Eklemediniz" }}
Vergi Dairesi: {{ NewMember.TaxOffice || "" }}
Vergi No: {{ NewMember.TaxNumber || "" }}
Nace Kodu: {{ NewMember.NanceKodu || "Eklemediniz" }}
Toplam Çalışan Sayısı: {{ NewMember.CalisanSayi || "1" }}
Beyaz yaka Sayısı: {{ NewMember.BeyazYaka || "0" }}
Toplam kadın Çalışan Sayısı: {{ NewMember.KadinCalisan || "0" }}
E-Ticaret: {{ NewMember.Eticaret ? 'Yapıyorsunuz' : 'Yapmıyorsunuz'}}
Logonuz: logo Eklemediniz
Şirket ünvanı zorunludur!
{{ error.$property }} {{ error.$message }}
{{ error.$property }} {{ error.$message }}
{{ error.$property }} {{ error.$message }}
{{ error.$property }} {{ error.$message }}
Lütfen bu alanı boş bırakmayınız.
Lütfen en az bir alan belirtin.
{{ error.$property }} {{ error.$message }}
{{ error.$property }} {{ error.$message }}
Logonuz
İLETİŞİM BİLGİLERİ
{{ item.Name }}

Adres: {{ item.Address }} Posta Kodu: {{ item.PostCode }}
Şehir / İlçe: {{ showCity(item.City) }} / {{ showCity(item.City, item.District) }}
Telefon: {{ item.Phone }} E-posta: {{ item.Email }}
{{ item.Name }}

Bu Alanı Doldurmalısınız.
Bu alan zorunludur!
Bu alan zorunludur.
Bu Alanı Doldurmalısınız.
Bu Alanı Doldurmalısınız.
Temsilciler
{{ i + 1}}. Temsilci
Şirketeki Ünvanı: {{ item.WorkTitle }}
Ad&Soyad: {{ item.Name }}
E-posta: {{ item.Email }}
Telefon: {{ item.Phone }}
T.C No: {{ item.Tcno }}
Doğum Tarihi: {{ item.Birthday }}
{{ i+1 }}. Temsilci

Bu alan zorunludur!
Bu alan zorunludur!
{{ isuserEmailSame ? "Temsilcilere farklı e-posta giriniz!" : " Bu alan zorunludur."}}
{{ isuserPhoneSame ? "Temsilcilere farklı telefon numarası giriniz!" : " Bu alan zorunludur ve cep numarası olmalıdır."}}
T.C. No 11 haneli olmalı ve boş bırakılmamalıdır!
Bu alan zorunludur.
Diğer Çalışanlar
{{ item.WorkTitle }}
Ad&Soyad: {{ item.Name }}
E-posta: {{ item.Email }}
Telefon: {{ item.Phone }}
{{ item.MemberUserTypeName }} {{ +item.IsRequired === 1 ? "(Zorunlu)" : ""}}

Bu alan zorunludur!
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur ve cep numarası olmalıdır.
Referanslar
{{ i + 1 }}. Referans Firma
Şirket: {{ item.Reference.Name }}
İlgili Kişi: {{ item.Name }}
{{ i+1 }}. Referans Firma

Bu alan zorunludur!
Bu alan zorunludur!
Bu alan zorunludur.
Başvuran Bilgileri
İsim: {{ item.Name }} Ünvan: {{ item.WorkTitle }}
E-posta: {{ item.Email }}
Telefon: {{ item.Phone }}
Üyelik Nedenleri / Beklentileri: {{ item.Reasons }}
Bu alan zorunludur!
Bu alan zorunludur!
Bu alan zorunludur ve cep numarası olmalıdır.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Başvuru Belgeleri
{{ item.Name }}
Yüklendi
{{item.Name}}
Bu dosya zorunludur ve pdf olmalıdır!