Çalışma Grupları

ÇALIŞMA GRUPLARININ ORTAK AMAÇLARI

Güçlü bir örgüt kültürü oluşturmak,

•Derneğin misyon ve vizyonuna, hedeflerine uygun çalışmalar yapmak,

•Ulusal ve uluslararası platformlarda ses getirecek projelere imza atmak,

•Katma değerli faaliyetler yürütmek,

•Sektörde farkındalık yaratmak,

•Belirli periyotlarda toplanarak etkin bir çalışma platformu tesis etmek.