2024 Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu Hakkında

2024 Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu Hakkında

 

 

GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRI İLANI

OTOMOTİV SATIŞ SONRASI ÜRÜN ve HİZMETLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Derneğimizin, 2024 yılı İdari ve Mali Genel Kurulu 03 Haziran 2024 Pazartesi günü, saat 17.00'de, İnönü Cad. No:22 Küçükyalı-Maltepe/ İSTANBUL adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı 10 Haziran 2024 Pazartesi günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

 

                                                                                                     YÖNETİM KURULU

 

  GÜNDEM:

  1. Açılış ve Yoklama,
  2. Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi,
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
  5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun Ayrı Ayrı İbrası,
  6. Derneğin Gelecek Dönem Faaliyetlerinin Belirlenmesi, 
  7. Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve Oya Sunulması,
  8. Yönetim Kurulu'na, OSS Dernek Tüzüğünün 26. Maddesinin (k) ve (l) Bentleri Uyarınca İktisadi İşletme Kurma Yetkisi Verilmesinin Görüşülmesi ve Oya Sunulması,
  9. Dilek ve Temenniler,
  10. Kapanış.